Navýšení dotace pro tepelná čerpadla ze 130.000 Kč na 180.000 Kč

Došlo k navýšení dotace pro tepelná čerpadla ze 130.000 Kč na 180.000 Kč a k omezení podpory plynových kotlů a to následovně: MŽP garantuje dotaci u plynových kondenzačních kotlů pouze v případě, že výměna kotle již byla realizována, případně byla na výměnu kotle vystavena závazná objednávka, a to v termínu do 30. 4. 2022. Otázka podpory plynových kondenzačních kotlů po […]

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti – prodloužení lhůty pro vyslovení zájmu

Karlovy Vary (4.4. 2022) Termín pro vyslovení předběžného zájmu byl do 18. 3. 2022. Pro žadatele, kteří vyjádřili zájem do tohoto data, zažádá Karlovarský kraj o kotlíkovou dotaci. Předběžný zájem však lze vyjádřit i po tomto datu vyplněním formuláře dle předchozí (níže uvedené) aktuality a jeho doručením na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje. O dotaci pro […]

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti – potvrzení předběžného zájmu

Karlovy Vary (1. 2. 2022) Děkujeme všem zájemcům o kotlíkové dotace za projevení předběžného zájmu. Za účelem podání žádosti je nutné předběžný zájem písemně potvrdit, a to vyplněním předepsaného formuláře (stahujte zde PDF,  DOC, RTF ) Vyplněný a podepsaný formulář (podpis je vyžadován na dvou místech) doručte na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje (adresa viz kontakty) nejpozději do 28. 2. 2022. […]

  • 1
  • 2