Tento dotační program byl již ukončen.


Kotlíky III – NZÚDotační program:

„Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji – dofinancování zásobníku kotlíkových dotací III“