Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti – prodloužení lhůty pro vyslovení zájmu

Karlovy Vary (4.4. 2022) Termín pro vyslovení předběžného zájmu byl do 18. 3. 2022. Pro žadatele, kteří vyjádřili zájem do tohoto data, zažádá Karlovarský kraj o kotlíkovou dotaci. Předběžný zájem však lze vyjádřit i po tomto datu vyplněním formuláře dle předchozí (níže uvedené) aktuality a jeho doručením na podatelnu Krajského úřadu Karlovarského kraje. O dotaci pro žadatele po výše uvedeném datu bude zažádáno dodatečně.