Elektronická část žádosti

Elektronická část žádosti se podává pomocí formuláře, který naleznete na
Dotačním portálu kraje.

Postupy pro podávání elektronické části žádosti

Zde naleznete návody a postupy. Instruktážní videa průběžně doplňujeme.

Dotační program
Výzva
Formuláře ke stažení!

Plné znění dotační výzvy
Formuláře listinné části žádosti.

Časté dotazy

Časté dotazy a podrobnou nápovědu pro vás pravidelně aktualizujeme.

Počet žádostí připravených k podání

Počet podaných žádostí

Aktuality

 • {1}

  Upozornění pro zájemce o třetí vlnu kotlíkových dotací. Karlovy Vary (9. 11. 2018)

  Upozorňujeme zájemce o třetí vlnu kotlíkových dotací, že dle předběžných informací Ministerstva životního prostředí ohledně parametrů třetí vlny kotlíkových dotací již nebude ve třetí vlně možno vyměnit stávající zdroj tepla za automatický kotel kombinovaný na uhlí/biomasu. Pokud plánujete tento kotel pořídit, doporučujeme zvážit pořízení jiného zdroje tepla, kterému zůstane podpora zachována. Podpora tepelným čerpadlům, plynovým kondenzačním kotlům a kotlům výhradně na biomasu zůstane dle dostupných informací zachována. Uspořádání třetí vlny se předpokládá v průběhu roku 2019.

 • {2}

  Upozornění na vyřazení tepelného čerpadla Schlieger typ KompaktAir Premium 15kW (SVT 20203) ze seznamu podporovaných výrobků. Karlovy Vary (26. 9. 2018)

  Karlovy Vary (25. 9. 2018) Upozorňujeme konečné uživatele, kteří mají v úmyslu pořídit (popř. pořídili) jako nový zdroj vytápění tepelné čerpadlo Schlieger typ KompaktAir Premium 15kW (SVT 20203), že tento výrobek byl vyřazen ze seznamu podporovaných výrobků a technologií ((https://svt.sfzp.cz/). Pořízení uvedeného výrobku nelze v kotlíkových dotacích II podpořit dotací. V případě, že máte v úmyslu tento výrobek pořídit, doporučujeme vybrat jiný podporovaný zdroj vytápění. Pokud jste již tento výrobek pořídili, kontaktujte prosím neprodleně administrátory kotlíkových dotací karlovarského kraje ohledně stanovení dalšího postupu.

 • {3}

  Kotlíkové dotace směřují ke třetí vlně - průzkum zájmu o další vlnu. Karlovy Vary (26. 9. 2018)

  V srpnu loňského roku spustil Karlovarský kraj druhou vlnu kotlíkových dotací. Pro zájemce měl k dispozici celkem 64, 2 milionu korun. Do současnosti podalo žádost o dotaci 871 žadatelů, z toho 745 žádostí bylo způsobilých hodnocení. Prostředky, které měl Karlovarský kraj ve druhé vlně kotlíkových dotací k dispozici, jsou již vyčerpány. Současně Karlovarský kraj eviduje více než 50 žádostí v tzv. zásobníku žádostí, které čekají na přidělení dotace, uvolní-li se v rámci výzvy finanční prostředky (např. nerealizací některého ze schválených projektů). Z těchto důvodů nedoporučujeme žadatelům podávat žádost o kotlíkovou dotaci, neboť případné nově podané žádosti nemají přílišnou naději na reálné financování. Karlovarský kraj předpokládá, že v roce 2019 uspořádá třetí vlnu kotlíkových dotací. Za účelem zjištění zájmu o třetí vlnu žádáme zájemce o kotlíkovou dotaci, aby vyjádřili nezávazný zájem o další kolo kotlíkových dotací. Na této adrese můžete vyplněním formuláře nezávazně projevit zájem o pokračování kotlíkových dotací další výzvou.

 • {4}

  Alokace dotačního programu kotlíkových dotací II je vyčerpána. Karlovy Vary (2. 5. 2018)

  V srpnu loňského roku spustil Karlovarský kraj druhou vlnu kotlíkových dotací. Pro zájemce měl k dispozici celkem 64, 2 milionu korun. Do současnosti podalo žádost o dotaci 827 žadatelů, z toho 705 žádostí bylo způsobilých hodnocení. Prostředky, které měl Karlovarský kraj ve druhé vlně kotlíkových dotací k dispozici, jsou vyčerpány. Zájemci o kotlíkovou dotaci mohou o dotaci stále žádat (příjem žádostí probíhá až do 29. 3. 2019) s tím, že budou zařazeni do zásobníku, a dojde-li k uvolnění finančních prostředků, budou postupně oslovováni k uzavření smlouvy. Výhledově tedy lze očekávat, že budou uspokojeni i další žadatelé, jejichž počet nelze v současné době blíže určit.

 • {5}

  Upozornění pro žadatele nahrazující (původní kotel) zplyňovací kotle ATMOS modelové řady C20S vyrobené v době platnosti normy ČSN EN 303-5 - kotle od února 2000. Karlovy Vary (27. 4. 2018)

  Upozorňujeme žadatele o kotlíkovou dotaci vlastnící původní kotel ATMOS modelové řady C20S vyrobené v době platnosti normy ČSN EN 303-5, tj. kotle od února 2000, že tyto kotle nelze v kotlíkových dotacích podpořit. Doručené žádosti budou z procesu hodnocení vyřazeny. V současné době tedy nelze v kotlíkových dotacích podpořit kotle dle nadepsané normy značky ATMOS C18S, C20S a C30S.

 • {6}

  Upozornění pro žadatele nahrazující (původní kotel) zplyňovací kotle ATMOS modelových řad C18S a C30S vyrobených v době platnosti normy ČSN EN 303-5 - kotle od února 2000. Karlovy Vary (27. 3. 2018)

  Upozorňujeme žadatele o kotlíkovou dotaci vlastnící původní kotel ATMOS modelových řad C18S a C30S vyrobených v době platnosti normy ČSN EN 303-5, tj. kotle od února 2000, že tyto kotle nelze v kotlíkových dotacích podpořit. Doručené žádosti budou z procesu hodnocení vyřazeny.

 • {7}

  Upozornění pro žadatele nahrazující (původní kotel) zplyňovací kotle ATMOS modelových řad DCxxS (GS, SX, SE), CxxS, CxxST vyrobených v době platnosti normy ČSN EN 303-5 - kotle od února 2000. Karlovy Vary (2. 3. 2018)

  Upozorňujeme žadatele o kotlíkovou dotaci vlastnící původní kotel ATMOS modelových řad DCxxS (GS, SX, SE), CxxS, CxxST vyrobených v době platnosti normy ČSN EN 303-5 - kotle od února 2000, aby před podáním žádosti kontaktovali pracovníky krajského úřadu ohledně postupu podání žádosti. U těchto kotlů došlo v minulosti k uvedení nesprávného údaje o emisní třídě dle ČSN EN 303-5 na štítku kotle. Konkrétně se jedná o problém, že kotle, které měly být zařazeny ve třetí emisní třídě, měly (mají) na štítku uvedenou třídu první. Kotle ve třetí emisní třídě nelze v kotlíkových dotacích II podpořit. Řídící orgán v této souvislosti nařídil zastavení administrace a proplácení žádostí, kterých se dotčený problém týká. Situaci ohledně uvedených kotlů kraj intenzivně řeší. V ostatních případech kotlíková dotace pokračuje bez problémů.

 • {8}

  Posledních 10 milionů korun čeká na zájemce o kotlíkové dotace. Karlovy Vary (7. 2. 2018)

  S blížícím se ukončením topné sezony evidujeme časté dotazy, zda jsou ještě k dispozici finanční prostředky pro žadatele o kotlíkové dotace a zda lze ještě o dotaci požádat. I v roce 2018 lze stále žádat o kotlíkové dotace v rámci průběžné výzvy Karlovarského kraje na kotlíkové dotace II. Kraj v současné době disponuje částkou k rozdělení ve výši cca 10 milionů korun, což postačí přibližně pro posledních 100 žadatelů. Žadatelům tedy doporučujeme s podáním žádosti neváhat a využít jedinečné příležitosti získat moderní, ekologický zdroj vytápění. Dosud krajský úřad od srpnového spuštění druhé vlny kotlíkových dotací zhodnotil přes 440 žádostí, z nichž 400 projednala a schválila Rada kraje. Nyní se uzavírají smlouvy o poskytnutí dotace a proplácejí první úspěšné výměny zdrojů tepla. Dalšími žádostmi se krajská rada bude zabývat na svém jednání 5. března.

 • {9}

  Pro zájemce o kotlíkové dotace má kraj ještě připraveno 14,7 milionu korun. Karlovy Vary (28. 11. 2017)

  V srpnu letošního roku spustil Karlovarský kraj druhou vlnu kotlíkových dotací. Pro zájemce měl k dispozici celkem 64,2 milionu korun. Do současnosti podalo žádost o dotaci 530 žadatelů, z toho 460 žádostí bylo způsobilých hodnocení. K rozdělení tak zbývá ještě 14, 7 milionu korun a dotaci může získat ještě přibližně 150 žadatelů. Žadatelé mají na podání žádosti dostatek času, doporučujeme však zájemcům o kotlíkové dotace, aby příliš neváhali a podávali žádosti už letos. V takovém případě je totiž možné žádosti zpracovat do konce ledna, po ukončení topné sezóny už žadatelé mohou začít s přípravami k výměně kotle. Dosud krajský úřad od srpnového spuštění další vlny kotlíkových dotací zhodnotil přes 300 žádostí, z nichž 209 projednala a schválila Rada kraje. Nyní se uzavírají smlouvy o poskytnutí dotace. Dalšími žádostmi se krajská rada bude zabývat na svém jednání 18. prosince.

 • {10}

  Karlovarský kraj upozorňuje,

  že alokace dotačního programu není k dnešnímu dni (5. 9. 2017) stále vyčerpána. Předpokládáme, že z dotačního programu je stále možno uspokojit až 300 dalších žadatelů. Pokud jste dosud o kotlíkovou dotaci nepožádali, šance na úspěch Vaší žádosti je velmi vysoká.

 • {11}

  Upozornění na dnešní (10. 8. 2017) změnu výkladu u kotlů Atmos.

  Do seznamu výrobků a technologií byly zapsány výrobky, které umožňují jak samočinnou, tak i ruční dodávku paliva. V současné době se jedná o kotle společnosti ATMOS evidovanými v Seznamu výrobků a technologií pro 2. výzvu kotlíkových dotací pod SVT kódy SVT21126 (DC30SPX), SVT21097 (C18SP), SVT21218 (DC32SP) a SVT901 (DC25SP). Tyto kotle společnosti ATMOS umožňují dva způsoby dodávky paliva, samočinnou dodávku jednoho typu paliva a ruční dodávku druhého typu paliva, lze tak mluvit o kotlích se samočinnou dodávkou paliva. Pro oba tyto způsoby spalování jsou tyto kotle uzpůsobeny a certifikovány nezávislou autorizovanou osobou. Jelikož kotle mohou fungovat s ruční dodávkou paliva, tak je v tomto případě nutné instalovat příslušnou vyrovnávací nádrž o minimálním předepsaném objemu 55 l/kW (zapsáno u dotčených kotlů v poznámce). Omlouváme se za případné komplikace, tato změna výkladu nebyla způsobena z naší strany.

 • {12}

  Zpřístupnění portálu veřejnosti.

  Elektronický systém pro příjem žádostí o kotlíkové dotace byl veřejnosti zpřístupněn od 10. 8. 2017 k registracím.

 • {13}

  Příjem elektronických žádostí o dotace.

  Samotný příjem žádostí o dotace bude spuštěn 30. 8. 2017.

Nenalezli jste informaci, kterou hledáte?

Informační hodnotu stránek průběžně zvyšujeme. Pomozte nám s tím. Napiště, co vám nebylo jasné, nebo co jste nenašli. Jsme tu pro vás.

Kontaktujte nás