DokumentyKe stažení

Upozorňujeme, že tyto dokumenty jsou platné pro již ukončené kolo dotací. Pokud plánujete žádost v "Kotlíkových dotacích III", dokumenty naleznete zde.

01

Dotační program.

Zastupitelstvo Karlovarského kraje (dále jen „zastupitelstvo kraje“) schválilo v souladu s ustanoveními § 35 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění (dále jen „zákon o krajích“), tato Pravidla pro DOTAČNÍ PROGRAM V RÁMCI PROJEKTU „PODPORA VÝMĚNY ZDROJŮ TEPLA NA PEVNÁ PALIVA V RODINNÝCH DOMECH V KARLOVARSKÉM KRAJI V RÁMCI OP ŽP 2014-2020 – KOTLÍKOVÉ DOTACE II“


02

Výzva včetně příloh.

KARLOVARSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PROSTŘEDNICTVÍM ODBORU INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE 1. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na dílčí projekty do dotačního programu v rámci projektu „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 – Kotlíkové dotace II“.

Podklady, formuláře a dokumenty potřebné k listinné části podání