Kontaktní informace

Informace ke kotlíkovým dotacím financovaným z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 získáte na zde uvedených kontaktech.

Dále je možnost osobní konzultace na Krajském úřadě v Karlových Varech v kancelářích B 317, 318, 322, 323, a to v úředních hodinách Krajského úřadu Karlovarského kraje (doporučujeme se předem telefonicky objednat).

Adresa:
Závodní 353/88, Karlovy Vary, 360 06
Telefon:
+420 354 222 300
Email:
E-Podatelna
DS: siqbxt2

Oddělení grantových schémat

Ing. Kamila Caháková:
+420 354 222 424
kamila.cahakova@kr-karlovarsky.cz
Jitka Lapešová:
+420 354 222 414
jitka.lapesova@kr-karlovarsky.cz
Mojmír Kalvoda:
+420 354 222 487
mojmir.kalvoda@kr-karlovarsky.cz
Pavla Vdovcová:
+420 354 222 268
pavla.vdovcova@kr-karlovarsky.cz
vedoucí oddělení grantových schémat
Mgr. Michal Mottl:
+420 354 222 263
michal.mottl@kr-karlovarsky.cz