Aktuality

 • {1}

  Karlovarský kraj spouští 1. výzvu v rámci kotlíkových dotací III.

  Karlovy Vary (1. 4. 2019) Karlovarský kraj dnes spouští třetí vlnu kotlíkových dotací. Na výměny kotlů je určeno celkem 66, 5 milionu korun. Příjem žádostí bude zahájen dne 1. 7. 2019 s tím, že žadatelé si budou moci elektronickou část žádosti předpřipravit již od 15. 4. 2019. Bližší podmínky výzvy naleznete v sekci „ke stažení“.

  V mezidobí od vyhlášení výzvy do příjmu žádostí budou pořádány semináře v obcích a městech Karlovarského kraje a zájemci o dotaci budou moci konzultovat své případy s týmem oddělení grantových schémat. • {2}

  Karlovarský kraj už má rozhodnutí o poskytnutí kotlíkové dotace od státu.

  Karlovy Vary (25. 2. 2019) Karlovarský kraj v minulém týdnu obdržel od Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP ČR) rozhodnutí o udělení dotace na výměny kotlů. Jde celkem o 66, 5 milionu korun pro chystanou třetí vlnu kotlíkových dotací. Vyhlášení dotačního programu bude schvalovat Rada kraje a následně krajské zastupitelstvo na svém jednání 28. února 2019.
  V dubnu vyhlásíme výzvu pro naše občany, kteří budou mít zájem o kotlíkovou dotaci. Zveřejníme pravidla pro podání žádostí o výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nový, ekologický zdroj vytápění a veškeré další informace, které s čerpáním dotací souvisejí, na krajských internetových stránkách, v Krajských listech, obešleme také města a obce v regionu. V období od vyhlášení výzvy do příjmu žádostí bude probíhat také informační kampaň a semináře pro zájemce ve vybraných místech Karlovarského kraje. Oddělení grantových schémat je připraveno zodpovědět dotazy a pomoci s náležitostmi potřebnými k úspěšnému podání žádosti.
  Žadatel o kotlíkovou dotaci musí být vlastníkem či spoluvlastníkem rodinného domu nebo vlastníkem či spoluvlastníkem bytové jednotky v rodinném domě na území našeho regionu. Dům či byt musí vytápět kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním s tím, že se řadí mezi zdroje nesplňující emisní třídu 3, 4 nebo 5 podle ČSN EN 303-5.
  Žadatelům doporučujeme ověřit, zda mají platný doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, a to včetně kopie oprávnění uděleného výrobcem k instalaci, provozu a údržbě vymezených typů spalovacích stacionárních zdrojů, osobě, která předložený doklad vystavila (nedílná součást dokladu o kontrole), neboť se jedná o povinnou přílohu žádosti.
  Dotace bude možné čerpat ve výši 75 procent způsobilých výdajů v případě výměny starého kotle za nový plynový kondenzační kotel, nejvýše však 95 tisíc korun. Nebo lze z dotace zaplatit 80 procent způsobilých výdajů na pořízení nového kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tisíc korun. A do třetice může dotace pokrýt 80 procent způsobilých výdajů na nové tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu, nejvýše však 120 tisíc korun. Kombinované kotle na uhlí a biomasu již podporu nezískají.
  Nově budou moci občané v našem kraji na výměnu kotle využít bezúročné půjčky, na které poskytuje finance městům a obcím MŽP ČR. O přidělení půjčky budou rozhodovat přímo obce a města podle toho, kde dojde k výměně kotle. Bližší informace získají lidé na příslušných městských či obecních úřadech.
  Mezitím takzvaně „dobíhá“ současná výzva k čerpání kotlíkových dotací, která končí v březnu. Veškeré finance v rámci výzvy už byly vyčerpány, ale v zásobníku ještě čeká 50 žádostí na případné nevyužité dotace. Z tohoto důvodu bychom rádi požádali zájemce o kotlíkové dotace, aby vyčkali s podáním žádostí na vyhlášení třetí vlny kotlíkových dotací, tedy do dubna letošního roku.


Elektronická část žádosti

Elektronická část žádosti se podává pomocí formuláře, který naleznete na
Dotačním portálu kraje.

Postupy pro podávání elektronické části žádosti

Zde naleznete návody a postupy. Instruktážní videa průběžně doplňujeme.

Dotační program
Výzva
Formuláře ke stažení!

Plné znění dotační výzvy
Formuláře listinné části žádosti.

Časté dotazy

Časté dotazy a podrobnou nápovědu pro vás pravidelně aktualizujeme.

Počet žádostí připravených k podání

Počet podaných žádostí

Nenalezli jste informaci, kterou hledáte?

Informační hodnotu stránek průběžně zvyšujeme. Pomozte nám s tím. Napiště, co vám nebylo jasné, nebo co jste nenašli. Jsme tu pro vás.

Kontaktujte nás