Aktuality

 • {1}

  Revize spalinové cesty – doporučení ověření oprávnění kominíka k provedení revize.

  Karlovy Vary (14. 11. 2019) Informujeme žadatele, že při výměně topného zdroje za nový, v případech výměn za typ nových kotlů na biomasu či kondenzační plynový kotel, je potřeba nechat si na nový zdroj tepla provést revizi spalinové cesty (tzv. velká revize); revize čištění spalinové cesty (tzv. malá revize) nestačí. Kopie revizní zprávy spalinové cesty je povinnou přílohou závěrečné zprávy.
  Povinnost provedení revize spalinové cesty upravuje zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o požární ochraně) a důvod k jejímu provedení potom vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.
  Proto je také nutné rozlišovat povinnost provádění kontroly (provádí držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví v pravidelných intervalech dle zákona o požární ochraně) a revize spalinové cesty (provádí držitel profesní kvalifikace Kominík – Revizní technik spalinové cesty) pouze z důvodů uvedených v § 3 vyhlášky č. 34/2016 Sb.
  Před provedením revize doporučujeme ověřit oprávnění revizního technika spalinových cest na webových stránkách Hasičského záchranného sboru ČR.
  Z dosavadního průběhu hodnocení závěrečných zpráv doporučuje Karlovarský kraj věnovat pozornost oprávněním u kominíků uvedených zde, kteří jsou oprávněni provádět pravidelné kontroly (čištění) spalinových cest, ale nejsou držiteli profesní kvalifikace Kominík – Revizní technik spalinové cesty.
  Revizi spalinové cesty od kominíka bez příslušného oprávnění nelze v kotlíkových dotacích uznat a bude třeba provést novou revizi.


 • {2}

  Informace o stavu hodnocení žádostí.

  Karlovy Vary (5. 9. 2019) Informujeme žadatele, že do dnešního dne bylo vyhodnoceno přes 522 žádostí. 486 žádostí bylo navrženo ke schválení financování, 19 žádostí bylo navrženo k zamítnutí financování a 17 žádostí bylo navrženo k zařazení do zásobníku vyhovujících projektů. Rada kraje aktuálně schválila již 382 žádostí způsobilých k financování, přičemž žadatelé jsou průběžně informováni o výsledku jednání Rady a vyzýváni k předložení finanční identifikace a podpisu smlouvy. Ostatními žádostmi se bude Rada kraje zabývat na svých dalších zasedáních. Podle aktuálního průběhu hodnocení vystačí alokace dotace pro 606 žádostí, přičemž jsme přesvědčeni, že s ohledem na chybovost žádostí bude časem možno uspokojit i žádosti do pořadového čísla 610. Ostatní žádosti budou zařazeny (jsou řazeny) do zásobníku a budou čekat na uvolnění či navýšení alokace. S ohledem na vysoký počet žádostí nejprve vyhodnotíme žádosti způsobilé financování a žádosti bezprostředně pod čarou (do 630). Ostatní žádosti budou hodnoceny v dávkách následně (u těchto žádostí je termín pro hodnocení relevantní až po uvolnění příslušné dávky). Dle dostupných informací Ministerstvo životního prostředí uvolní další finanční prostředky na dofinancování zásobníkových projektů. Konkrétní výše a podmínky dofinancování budou zveřejněny ze strany ministerstva ve třetím kvartálu roku 2019. Žadatelé budou o podmínkách dofinancování informováni, jakmile budou kraji známy bližší podmínky ze strany ministerstva.


 • Archiv aktualit

  Kompletní přehled všech aktualit naleznete v sekci „Archiv“.


 • Aktuální stav dávek

  Přehled „uvolněných dávek“ včetně data uvolnění k hodnocení.


Elektronická část žádosti

Elektronická část žádosti se podává pomocí formuláře, který naleznete na
Dotačním portálu kraje.

Postupy pro podávání elektronické části žádosti

Zde naleznete návody a postupy. Instruktážní videa průběžně doplňujeme.

Dotační program
Výzva
Formuláře ke stažení!

Plné znění dotační výzvy
Formuláře listinné části žádosti.

Časté dotazy

Časté dotazy a podrobnou nápovědu pro vás pravidelně aktualizujeme.

Počet žádostí připravených k podání

1177

Počet podaných žádostí

1104

Nenalezli jste informaci, kterou hledáte?

Informační hodnotu stránek průběžně zvyšujeme. Pomozte nám s tím. Napište, co vám nebylo jasné, nebo co jste nenašli. Jsme tu pro vás.

Kontaktujte nás