Aktuality

 • {1}

  Průběh hodnocení a nejčastější chyby žádostí.

  Karlovy Vary (2. 8. 2019) Informujeme žadatele, že do dnešního dne bylo vyhodnoceno 250 žádostí způsobilých k financování. Tyto žádosti jsou postupně předkládány Radě kraje ke schválení a následně budou žadatelé informováni o výsledku jednání Rady a vyzváni k předložení finanční identifikace a podpisu smlouvy.
  Současně evidujeme vysoké procento chybovosti žádostí. Zejména se jedná o nekvalitní fotodokumentaci starého kotle, kdy není jasně zřejmé napojení kotle na otopnou soustavu či odvod spalin. Nežádoucí také je stav, kdy je na jedné fotce dokumentován detail připojení a na druhé je dokumentován detail předku kotle. Vždy je třeba doplnit související navazující foto z dálky, které objasní, že fotky k sobě zapadají a nejedná se např. o dva různé kotle. Příklad velmi kvalitní fotodokumentace naleznete k inspiraci zde. Pokud je fotodokumentace Vašeho projektu nekvalitní, doporučujeme Vám z důvodu urychlení hodnocení projektů fotodokumentaci doplnit.
  Mezi další časté chyby patří nedostatečně vyplněná kolonka požadovaných prostředků z dotace (37 žádosti), kde žadatelé neuvádějí součtové částky, popř. dílčí částky. V případě, že máte nemovitost v katastru zapsanou jako „objekt k bydlení“ je třeba doložit další doklady dle Výzvy pro kotlíkové dotace III. Potvrzení o řádném splácení úvěru musí být přeloženo buď v originále, nebo podepsáno originálním podpisem žadatele. Pokud se Vás tyto chyby týkají, bude je třeba opravit.
  Podle aktuálních odhadů vystačí alokace dotace pro 600 žádostí, přičemž jsme přesvědčeni, že s ohledem na chybovost žádostí bude časem možno uspokojit i žádosti do pořadového čísla 610. Ostatní žádosti budou zařazeny do zásobníku a budou čekat na uvolnění či navýšení alokace. S ohledem na vysoký počet žádostí nejprve vyhodnotíme žádosti způsobilé financování a žádosti bezprostředně pod čarou (do 630). Ostatní žádosti budou hodnoceny v dávkách následně.


 • {2}

  Zájem o třetí vlnu kotlíkových dotací předčil očekávání.

  Karlovy Vary (1. 7. 2019) Od dnešních 14:00 mohou zájemci o kotlíkovou dotaci podávat u Karlovarského kraje žádosti na výměnu neekologického kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za ekologický zdroj vytápění. Zájem o kotlíkovou dotaci předčil očekávání, když k dnešnímu dni bylo v elektronickém systému k 16:00 zaregistrováno 996 žádostí, přičemž v prvních 30 vteřinách příjmu zřejmě došlo k vyčerpání alokace. Ve 14:01 bylo podáno 675 žádostí.
  Žadatelům, kteří podali elektronickou část žádosti, připomínáme, že je nezbytné do 10 pracovních dnů následujících po dni odeslání elektronické části žádosti elektronickým systémem doručit kraji také listinnou část žádosti. Na hodnocení žádostí má kraj vymezenou lhůtu 75 pracovních dní od doručení kompletní žádosti. Učiníme maximum pro rychlé hodnocení, avšak s přihlédnutím k enormnímu počtu podaných žádostí, prosíme žadatele o trpělivost. Vzhledem k tomu, že hodnocení bude probíhat přes prázdninové dny, prosíme žadatele, aby si po dobu dovolených zajistili příjem pošty pro případ, že budeme žadatele vyzývat k doplnění žádosti, popř. nám skutečnost odjezdu na dovolenou předem nahlásili.
  Vzhledem k vysokému počtu podaných žádostí byla bezesporu alokace dotačního programu vyčerpána. Očekáváme, že alokace programu by mohla vystačit pro 560 – 600 žadatelů, čísla upřesníme po obdržení kompletních žádostí. Ostatní žádosti budou zařazeny do zásobníku žádostí a budou čekat na uvolnění dotačních prostředků buď z vyřazených žádostí, nebo z případných přebytků alokace z jiných krajů (srov. časový milník 2020 ve výzvě).


 • Archiv aktualit

  Kompletní přehled všech aktualit naleznete v sekci „Archiv“.


Elektronická část žádosti

Elektronická část žádosti se podává pomocí formuláře, který naleznete na
Dotačním portálu kraje.

Postupy pro podávání elektronické části žádosti

Zde naleznete návody a postupy. Instruktážní videa průběžně doplňujeme.

Dotační program
Výzva
Formuláře ke stažení!

Plné znění dotační výzvy
Formuláře listinné části žádosti.

Časté dotazy

Časté dotazy a podrobnou nápovědu pro vás pravidelně aktualizujeme.

Počet žádostí připravených k podání

1068

Počet podaných žádostí

996

Nenalezli jste informaci, kterou hledáte?

Informační hodnotu stránek průběžně zvyšujeme. Pomozte nám s tím. Napište, co vám nebylo jasné, nebo co jste nenašli. Jsme tu pro vás.

Kontaktujte nás