Elektronická část žádosti

Elektronická část žádosti se podává pomocí formuláře, který naleznete na
Dotačním portálu kraje.

Postupy pro podávání elektronické části žádosti

Zde naleznete návody a postupy. Instruktážní videa průběžně doplňujeme.

Dotační program
Výzva
Formuláře ke stažení!

Plné znění dotační výzvy
Formuláře listinné části žádosti.

Časté dotazy

Časté dotazy a podrobnou nápovědu pro vás pravidelně aktualizujeme.

Počet žádostí připravených k podání

882

Počet podaných žádostí

868

Aktuality

 • {1}

  Alokace dotačního programu kotlíkových dotací II je vyčerpána. Karlovy Vary (2. 5. 2018)

  V srpnu loňského roku spustil Karlovarský kraj druhou vlnu kotlíkových dotací. Pro zájemce měl k dispozici celkem 64, 2 milionu korun. Do současnosti podalo žádost o dotaci 827 žadatelů, z toho 705 žádostí bylo způsobilých hodnocení. Prostředky, které měl Karlovarský kraj ve druhé vlně kotlíkových dotací k dispozici, jsou vyčerpány. Zájemci o kotlíkovou dotaci mohou o dotaci stále žádat (příjem žádostí probíhá až do 29. 3. 2019) s tím, že budou zařazeni do zásobníku, a dojde-li k uvolnění finančních prostředků, budou postupně oslovováni k uzavření smlouvy. Výhledově tedy lze očekávat, že budou uspokojeni i další žadatelé, jejichž počet nelze v současné době blíže určit.

 • {2}

  Upozornění pro žadatele nahrazující (původní kotel) zplyňovací kotle ATMOS modelové řady C20S vyrobené v době platnosti normy ČSN EN 303-5 - kotle od února 2000. Karlovy Vary (27. 4. 2018)

  Upozorňujeme žadatele o kotlíkovou dotaci vlastnící původní kotel ATMOS modelové řady C20S vyrobené v době platnosti normy ČSN EN 303-5, tj. kotle od února 2000, že tyto kotle nelze v kotlíkových dotacích podpořit. Doručené žádosti budou z procesu hodnocení vyřazeny. V současné době tedy nelze v kotlíkových dotacích podpořit kotle dle nadepsané normy značky ATMOS C18S, C20S a C30S.

 • {3}

  Upozornění pro žadatele nahrazující (původní kotel) zplyňovací kotle ATMOS modelových řad C18S a C30S vyrobených v době platnosti normy ČSN EN 303-5 - kotle od února 2000. Karlovy Vary (27. 3. 2018)

  Upozorňujeme žadatele o kotlíkovou dotaci vlastnící původní kotel ATMOS modelových řad C18S a C30S vyrobených v době platnosti normy ČSN EN 303-5, tj. kotle od února 2000, že tyto kotle nelze v kotlíkových dotacích podpořit. Doručené žádosti budou z procesu hodnocení vyřazeny.

 • {4}

  Upozornění pro žadatele nahrazující (původní kotel) zplyňovací kotle ATMOS modelových řad DCxxS (GS, SX, SE), CxxS, CxxST vyrobených v době platnosti normy ČSN EN 303-5 - kotle od února 2000. Karlovy Vary (2. 3. 2018)

  Upozorňujeme žadatele o kotlíkovou dotaci vlastnící původní kotel ATMOS modelových řad DCxxS (GS, SX, SE), CxxS, CxxST vyrobených v době platnosti normy ČSN EN 303-5 - kotle od února 2000, aby před podáním žádosti kontaktovali pracovníky krajského úřadu ohledně postupu podání žádosti. U těchto kotlů došlo v minulosti k uvedení nesprávného údaje o emisní třídě dle ČSN EN 303-5 na štítku kotle. Konkrétně se jedná o problém, že kotle, které měly být zařazeny ve třetí emisní třídě, měly (mají) na štítku uvedenou třídu první. Kotle ve třetí emisní třídě nelze v kotlíkových dotacích II podpořit. Řídící orgán v této souvislosti nařídil zastavení administrace a proplácení žádostí, kterých se dotčený problém týká. Situaci ohledně uvedených kotlů kraj intenzivně řeší. V ostatních případech kotlíková dotace pokračuje bez problémů.

 • {5}

  Posledních 10 milionů korun čeká na zájemce o kotlíkové dotace. Karlovy Vary (7. 2. 2018)

  S blížícím se ukončením topné sezony evidujeme časté dotazy, zda jsou ještě k dispozici finanční prostředky pro žadatele o kotlíkové dotace a zda lze ještě o dotaci požádat. I v roce 2018 lze stále žádat o kotlíkové dotace v rámci průběžné výzvy Karlovarského kraje na kotlíkové dotace II. Kraj v současné době disponuje částkou k rozdělení ve výši cca 10 milionů korun, což postačí přibližně pro posledních 100 žadatelů. Žadatelům tedy doporučujeme s podáním žádosti neváhat a využít jedinečné příležitosti získat moderní, ekologický zdroj vytápění. Dosud krajský úřad od srpnového spuštění druhé vlny kotlíkových dotací zhodnotil přes 440 žádostí, z nichž 400 projednala a schválila Rada kraje. Nyní se uzavírají smlouvy o poskytnutí dotace a proplácejí první úspěšné výměny zdrojů tepla. Dalšími žádostmi se krajská rada bude zabývat na svém jednání 5. března.

 • {6}

  Pro zájemce o kotlíkové dotace má kraj ještě připraveno 14,7 milionu korun. Karlovy Vary (28. 11. 2017)

  V srpnu letošního roku spustil Karlovarský kraj druhou vlnu kotlíkových dotací. Pro zájemce měl k dispozici celkem 64,2 milionu korun. Do současnosti podalo žádost o dotaci 530 žadatelů, z toho 460 žádostí bylo způsobilých hodnocení. K rozdělení tak zbývá ještě 14, 7 milionu korun a dotaci může získat ještě přibližně 150 žadatelů. Žadatelé mají na podání žádosti dostatek času, doporučujeme však zájemcům o kotlíkové dotace, aby příliš neváhali a podávali žádosti už letos. V takovém případě je totiž možné žádosti zpracovat do konce ledna, po ukončení topné sezóny už žadatelé mohou začít s přípravami k výměně kotle. Dosud krajský úřad od srpnového spuštění další vlny kotlíkových dotací zhodnotil přes 300 žádostí, z nichž 209 projednala a schválila Rada kraje. Nyní se uzavírají smlouvy o poskytnutí dotace. Dalšími žádostmi se krajská rada bude zabývat na svém jednání 18. prosince.

 • {7}

  Karlovarský kraj upozorňuje,

  že alokace dotačního programu není k dnešnímu dni (5. 9. 2017) stále vyčerpána. Předpokládáme, že z dotačního programu je stále možno uspokojit až 300 dalších žadatelů. Pokud jste dosud o kotlíkovou dotaci nepožádali, šance na úspěch Vaší žádosti je velmi vysoká.

 • {8}

  Upozornění na dnešní (10. 8. 2017) změnu výkladu u kotlů Atmos.

  Do seznamu výrobků a technologií byly zapsány výrobky, které umožňují jak samočinnou, tak i ruční dodávku paliva. V současné době se jedná o kotle společnosti ATMOS evidovanými v Seznamu výrobků a technologií pro 2. výzvu kotlíkových dotací pod SVT kódy SVT21126 (DC30SPX), SVT21097 (C18SP), SVT21218 (DC32SP) a SVT901 (DC25SP). Tyto kotle společnosti ATMOS umožňují dva způsoby dodávky paliva, samočinnou dodávku jednoho typu paliva a ruční dodávku druhého typu paliva, lze tak mluvit o kotlích se samočinnou dodávkou paliva. Pro oba tyto způsoby spalování jsou tyto kotle uzpůsobeny a certifikovány nezávislou autorizovanou osobou. Jelikož kotle mohou fungovat s ruční dodávkou paliva, tak je v tomto případě nutné instalovat příslušnou vyrovnávací nádrž o minimálním předepsaném objemu 55 l/kW (zapsáno u dotčených kotlů v poznámce). Omlouváme se za případné komplikace, tato změna výkladu nebyla způsobena z naší strany.

 • {9}

  Zpřístupnění portálu veřejnosti.

  Elektronický systém pro příjem žádostí o kotlíkové dotace byl veřejnosti zpřístupněn od 10. 8. 2017 k registracím.

 • {10}

  Příjem elektronických žádostí o dotace.

  Samotný příjem žádostí o dotace bude spuštěn 30. 8. 2017.

Nenalezli jste informaci, kterou hledáte?

Informační hodnotu stránek průběžně zvyšujeme. Pomozte nám s tím. Napiště, co vám nebylo jasné, nebo co jste nenašli. Jsme tu pro vás.

Kontaktujte nás