Aktuality

 • {1}

  Karlovarský kraj už má rozhodnutí o poskytnutí kotlíkové dotace od státu.

  Karlovy Vary (25. 2. 2019) Karlovarský kraj v minulém týdnu obdržel od Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP ČR) rozhodnutí o udělení dotace na výměny kotlů. Jde celkem o 66, 5 milionu korun pro chystanou třetí vlnu kotlíkových dotací. Vyhlášení dotačního programu bude schvalovat Rada kraje a následně krajské zastupitelstvo na svém jednání 28. února 2019.
  V dubnu vyhlásíme výzvu pro naše občany, kteří budou mít zájem o kotlíkovou dotaci. Zveřejníme pravidla pro podání žádostí o výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním za nový, ekologický zdroj vytápění a veškeré další informace, které s čerpáním dotací souvisejí, na krajských internetových stránkách, v Krajských listech, obešleme také města a obce v regionu. V období od vyhlášení výzvy do příjmu žádostí bude probíhat také informační kampaň a semináře pro zájemce ve vybraných místech Karlovarského kraje. Oddělení grantových schémat je připraveno zodpovědět dotazy a pomoci s náležitostmi potřebnými k úspěšnému podání žádosti.
  Žadatel o kotlíkovou dotaci musí být vlastníkem či spoluvlastníkem rodinného domu nebo vlastníkem či spoluvlastníkem bytové jednotky v rodinném domě na území našeho regionu. Dům či byt musí vytápět kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním s tím, že se řadí mezi zdroje nesplňující emisní třídu 3, 4 nebo 5 podle ČSN EN 303-5.
  Žadatelům doporučujeme ověřit, zda mají platný doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, a to včetně kopie oprávnění uděleného výrobcem k instalaci, provozu a údržbě vymezených typů spalovacích stacionárních zdrojů, osobě, která předložený doklad vystavila (nedílná součást dokladu o kontrole), neboť se jedná o povinnou přílohu žádosti.
  Dotace bude možné čerpat ve výši 75 procent způsobilých výdajů v případě výměny starého kotle za nový plynový kondenzační kotel, nejvýše však 95 tisíc korun. Nebo lze z dotace zaplatit 80 procent způsobilých výdajů na pořízení nového kotle pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tisíc korun. A do třetice může dotace pokrýt 80 procent způsobilých výdajů na nové tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu, nejvýše však 120 tisíc korun. Kombinované kotle na uhlí a biomasu již podporu nezískají.
  Nově budou moci občané v našem kraji na výměnu kotle využít bezúročné půjčky, na které poskytuje finance městům a obcím MŽP ČR. O přidělení půjčky budou rozhodovat přímo obce a města podle toho, kde dojde k výměně kotle. Bližší informace získají lidé na příslušných městských či obecních úřadech.
  Mezitím takzvaně „dobíhá“ současná výzva k čerpání kotlíkových dotací, která končí v březnu. Veškeré finance v rámci výzvy už byly vyčerpány, ale v zásobníku ještě čeká 50 žádostí na případné nevyužité dotace. Z tohoto důvodu bychom rádi požádali zájemce o kotlíkové dotace, aby vyčkali s podáním žádostí na vyhlášení třetí vlny kotlíkových dotací, tedy do dubna letošního roku.


Elektronická část žádosti

Příjem žádostí bude zahájen v 06/2019

Postupy pro podávání elektronické části žádosti

Zde naleznete návody a postupy. Instruktážní videa průběžně doplňujeme.

Dotační program
Výzva
Formuláře ke stažení!

Plné znění dotační výzvy
Formuláře listinné části žádosti.

Časté dotazy

Časté dotazy a podrobnou nápovědu pro vás pravidelně aktualizujeme.

Počet žádostí připravených k podání

Počet podaných žádostí

Nenalezli jste informaci, kterou hledáte?

Informační hodnotu stránek průběžně zvyšujeme. Pomozte nám s tím. Napiště, co vám nebylo jasné, nebo co jste nenašli. Jsme tu pro vás.

Kontaktujte nás