Aktuality

 • {1}

  Informace o financování aktuálního kola kotlíkových dotací v roce 2020.

  Karlovy Vary (7. 1. 2020) Počátkem nového roku máme pro žadatele příznivé zprávy. Předně vyřazením a nerealizací schválených žádostí došlo k uvolnění finančních prostředků stávající alokace, díky čemuž můžeme podpořit 26 zásobníkových projektů. Žadatele s pořadovým číslem 607 – 634 (včetně) kontaktujeme ohledně financování jejich žádostí.
  Dále bylo ze strany Ministerstva životního prostředí pro karlovarský kraj vyčleněno 26,5 milionu korun pro dofinancování žádostí zařazených do zásobníku aktuálního kola. Předpokládáme, že by toto navýšení mohlo podpořit až 230 zásobníkových žádostí. Aktuálně činíme kroky k získání tohoto navýšení, přičemž v případě úspěchu očekáváme dofinancování v polovině tohoto roku.
  Zájemcům o kotlíkové dotace stále doporučujeme o dotaci zažádat v rámci aktuálního kola, a to i přesto, že je alokace již vyčerpána. V rámci aktuální výzvy je totiž počítáno s časovým milníkem prosince roku 2020, kdy může dojít na základě přerozdělení zbytků republikové alokace k financování dalších žádostí.


 • {2}

  Revize spalinové cesty – doporučení ověření oprávnění kominíka k provedení revize.

  Karlovy Vary (14. 11. 2019) Informujeme žadatele, že při výměně topného zdroje za nový, v případech výměn za typ nových kotlů na biomasu či kondenzační plynový kotel, je potřeba nechat si na nový zdroj tepla provést revizi spalinové cesty (tzv. velká revize); revize čištění spalinové cesty (tzv. malá revize) nestačí. Kopie revizní zprávy spalinové cesty je povinnou přílohou závěrečné zprávy.
  Povinnost provedení revize spalinové cesty upravuje zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o požární ochraně) a důvod k jejímu provedení potom vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.
  Proto je také nutné rozlišovat povinnost provádění kontroly (provádí držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví v pravidelných intervalech dle zákona o požární ochraně) a revize spalinové cesty (provádí držitel profesní kvalifikace Kominík – Revizní technik spalinové cesty) pouze z důvodů uvedených v § 3 vyhlášky č. 34/2016 Sb.
  Před provedením revize doporučujeme ověřit oprávnění revizního technika spalinových cest na webových stránkách Hasičského záchranného sboru ČR.
  Z dosavadního průběhu hodnocení závěrečných zpráv doporučuje Karlovarský kraj věnovat pozornost oprávněním u kominíků uvedených zde, kteří jsou oprávněni provádět pravidelné kontroly (čištění) spalinových cest, ale nejsou držiteli profesní kvalifikace Kominík – Revizní technik spalinové cesty.
  Revizi spalinové cesty od kominíka bez příslušného oprávnění nelze v kotlíkových dotacích uznat a bude třeba provést novou revizi.


 • Archiv aktualit

  Kompletní přehled všech aktualit naleznete v sekci „Archiv“.


 • Aktuální stav dávek

  Přehled „uvolněných dávek“ včetně data uvolnění k hodnocení.


Elektronická část žádosti

Elektronická část žádosti se podává pomocí formuláře, který naleznete na
Dotačním portálu kraje.

Postupy pro podávání elektronické části žádosti

Zde naleznete návody a postupy. Instruktážní videa průběžně doplňujeme.

Dotační program
Výzva
Formuláře ke stažení!

Plné znění dotační výzvy
Formuláře listinné části žádosti.

Časté dotazy

Časté dotazy a podrobnou nápovědu pro vás pravidelně aktualizujeme.

Počet žádostí připravených k podání

1216

Počet podaných žádostí

1142

Nenalezli jste informaci, kterou hledáte?

Informační hodnotu stránek průběžně zvyšujeme. Pomozte nám s tím. Napište, co vám nebylo jasné, nebo co jste nenašli. Jsme tu pro vás.

Kontaktujte nás