Aktuality

 • {1}

  Informace o stavu hodnocení žádostí.

  Karlovy Vary (5. 9. 2019) Informujeme žadatele, že do dnešního dne bylo vyhodnoceno přes 522 žádostí. 486 žádostí bylo navrženo ke schválení financování, 19 žádostí bylo navrženo k zamítnutí financování a 17 žádostí bylo navrženo k zařazení do zásobníku vyhovujících projektů. Rada kraje aktuálně schválila již 382 žádostí způsobilých k financování, přičemž žadatelé jsou průběžně informováni o výsledku jednání Rady a vyzýváni k předložení finanční identifikace a podpisu smlouvy. Ostatními žádostmi se bude Rada kraje zabývat na svých dalších zasedáních. Podle aktuálního průběhu hodnocení vystačí alokace dotace pro 606 žádostí, přičemž jsme přesvědčeni, že s ohledem na chybovost žádostí bude časem možno uspokojit i žádosti do pořadového čísla 610. Ostatní žádosti budou zařazeny (jsou řazeny) do zásobníku a budou čekat na uvolnění či navýšení alokace. S ohledem na vysoký počet žádostí nejprve vyhodnotíme žádosti způsobilé financování a žádosti bezprostředně pod čarou (do 630). Ostatní žádosti budou hodnoceny v dávkách následně (u těchto žádostí je termín pro hodnocení relevantní až po uvolnění příslušné dávky). Dle dostupných informací Ministerstvo životního prostředí uvolní další finanční prostředky na dofinancování zásobníkových projektů. Konkrétní výše a podmínky dofinancování budou zveřejněny ze strany ministerstva ve třetím kvartálu roku 2019. Žadatelé budou o podmínkách dofinancování informováni, jakmile budou kraji známy bližší podmínky ze strany ministerstva.


 • {2}

  Průběh hodnocení a nejčastější chyby žádostí.

  Karlovy Vary (2. 8. 2019) Informujeme žadatele, že do dnešního dne bylo vyhodnoceno 250 žádostí způsobilých k financování. Tyto žádosti jsou postupně předkládány Radě kraje ke schválení a následně budou žadatelé informováni o výsledku jednání Rady a vyzváni k předložení finanční identifikace a podpisu smlouvy.
  Současně evidujeme vysoké procento chybovosti žádostí. Zejména se jedná o nekvalitní fotodokumentaci starého kotle, kdy není jasně zřejmé napojení kotle na otopnou soustavu či odvod spalin. Nežádoucí také je stav, kdy je na jedné fotce dokumentován detail připojení a na druhé je dokumentován detail předku kotle. Vždy je třeba doplnit související navazující foto z dálky, které objasní, že fotky k sobě zapadají a nejedná se např. o dva různé kotle. Příklad velmi kvalitní fotodokumentace naleznete k inspiraci zde. Pokud je fotodokumentace Vašeho projektu nekvalitní, doporučujeme Vám z důvodu urychlení hodnocení projektů fotodokumentaci doplnit.
  Mezi další časté chyby patří nedostatečně vyplněná kolonka požadovaných prostředků z dotace (37 žádosti), kde žadatelé neuvádějí součtové částky, popř. dílčí částky. V případě, že máte nemovitost v katastru zapsanou jako „objekt k bydlení“ je třeba doložit další doklady dle Výzvy pro kotlíkové dotace III. Potvrzení o řádném splácení úvěru musí být přeloženo buď v originále, nebo podepsáno originálním podpisem žadatele. Pokud se Vás tyto chyby týkají, bude je třeba opravit.
  Podle aktuálních odhadů vystačí alokace dotace pro 600 žádostí, přičemž jsme přesvědčeni, že s ohledem na chybovost žádostí bude časem možno uspokojit i žádosti do pořadového čísla 610. Ostatní žádosti budou zařazeny do zásobníku a budou čekat na uvolnění či navýšení alokace. S ohledem na vysoký počet žádostí nejprve vyhodnotíme žádosti způsobilé financování a žádosti bezprostředně pod čarou (do 630). Ostatní žádosti budou hodnoceny v dávkách následně.


 • Archiv aktualit

  Kompletní přehled všech aktualit naleznete v sekci „Archiv“.


Elektronická část žádosti

Elektronická část žádosti se podává pomocí formuláře, který naleznete na
Dotačním portálu kraje.

Postupy pro podávání elektronické části žádosti

Zde naleznete návody a postupy. Instruktážní videa průběžně doplňujeme.

Dotační program
Výzva
Formuláře ke stažení!

Plné znění dotační výzvy
Formuláře listinné části žádosti.

Časté dotazy

Časté dotazy a podrobnou nápovědu pro vás pravidelně aktualizujeme.

Počet žádostí připravených k podání

1138

Počet podaných žádostí

1065

Nenalezli jste informaci, kterou hledáte?

Informační hodnotu stránek průběžně zvyšujeme. Pomozte nám s tím. Napište, co vám nebylo jasné, nebo co jste nenašli. Jsme tu pro vás.

Kontaktujte nás