Za měsíc začne příjem žádostí o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Karlovarském kraji

Karlovarský kraj spustí dne 21.7.2022 příjem žádostí o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti. Prosíme žadatele, aby si již začali připravovat povinné přílohy k žádosti, zejména potvrzení o příjmech, doklad o kontrole technického stavu kotle, fotografie zapojeného původního kotle na otopnou soustavu a na komín. Upozorňujeme, že každý žadatel musí k žádosti doložit také potvrzení o vlastnictví bankovního účtu.  Příjem bude probíhat elektronicky. Pracovníci krajského úřadu jsou připraveni žadatelům s podáváním žádostí pomoci. Kompletní informace a potřebné formuláře naleznete na https://kotliky.kr-karlovarsky.cz/prilohy-ke-stazeni/