Navýšení dotace pro tepelná čerpadla ze 130.000 Kč na 180.000 Kč

Došlo k navýšení dotace pro tepelná čerpadla ze 130.000 Kč na 180.000 Kč a k omezení podpory plynových kotlů a to následovně:

MŽP garantuje dotaci u plynových kondenzačních kotlů pouze v případě, že výměna kotle již byla realizována, případně byla na výměnu kotle vystavena závazná objednávka, a to v termínu do 30. 4. 2022. Otázka podpory plynových kondenzačních kotlů po tomto datu zůstává otevřená.

Co to pro žadatele znamená: 

V případě, že již je nebo bude do 30.4.2022 výměna plynového kotle realizovaná, se nic nemění. Dotace bude proplacena dle dříve publikovaných pravidel, tj. 95 % uznatelných nákladů maximálně 100.000 Kč. K žádosti bude předložen jako příloha doklad o uvedení kotle do provozu s datem do 30.4.2022. 

V případě, že realizace výměny nebude možné do 30.4.2022 stihnout, bude nutné předložit s žádostí o dotaci závaznou objednávku u dodavatele vystavenou do 30.4.2022. Ze závazné objednávky musí být patrné, že před termínem 30.4.2022 byla objednána instalace plynového kondenzačního kotle. Žádost bude schválena dle dříve publikovaných pravidel, tj. 95 % uznatelných nákladů maximálně 100.000 Kč. K žádosti bude předložena jako příloha závazná objednávka vystavená do 30.4.2022. 

V případě, že není výměna plynového kotle uskutečněná, ani závazně objednaná do 30.4.2022, bude žádost o dotaci schválena pouze v případě, že ministerstvo do konce dubna 2022 rozhodne v návaznosti na jednání s EU o podpoře plynových kotlů. V opačném případě nebudou tyto žádosti schváleny. 

Před tím, než budete moci podat žádost o dotaci již bude známo, zda budou plynové kotle nadále podporovány či nikoli. Jakmile budeme tuto informaci mít dostupnou, budeme Vás neprodleně informovat.