Čas pro podání žádostí se krátí!

K dnešnímu dni bylo aktuálně doručeno pouze 223 žádostí o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové domácnosti. Upozorňujeme žadatele, že se krátí čas pro podání. Žádosti je možné zaslat elektronicky pouze do konce prázdnin, tj. do 31. srpna 2022. Po tomto datu již nebude možné žádosti odeslat. Žadatelé, kteří potřebují s podáním pomoci, se mohou obrátit na […]

  • 1
  • 2