Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti – prodloužení lhůty pro vyslovení zájmu

Karlovy Vary ( 28. 1. 2022) Původní termín pro vyslovení předběžného zájmu stanovený na konec ledna prodlužujeme až do 28. 2. 2022. Předběžný zájem lze vyslovit kontaktováním pracovníků oddělení grantových schémat Karlovarského kraje – KONTAKTY