Karlovarský kraj předpokládá, že v roce 2019 uspořádá třetí vlnu kotlíkových dotací.

Z důvodu provedení analýzy proveditelnosti třetí vlny žádáme zájemce o kotlíkové dotace o vyplnění níže uvedeného formuláře, jehož prostřednictvím zájemce projevuje nezávazný, předběžný, zájem požádat o dotaci ve třetí vlně kotlíkových dotací. Vyplnění formuláře tedy nepředstavuje podání žádosti o kotlíkovou dotaci, ale slouží ke zjištění, zda je o kotlíkové dotace v Karlovarském kraji i nadále zájem.

Pokud žadatel v rámci formuláře vyplní e-mailovou adresu, bude Karlovarským krajem vyrozuměn o datu vyhlášení třetí vlny kotlíkových dotací včetně data příjmu žádostí, bude-li třetí vlna pro dostatečný zájem žadatelů vyhlášena.

Poučení o souhlasu se zpracováním osobních údajů

Vyplněním a odesláním níže uvedeného formuláře uděluje zájemce Karlovarskému kraji souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů obsažených ve formuláři, a to dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), za účelem provedení analýzy proveditelnosti projektů kotlíkových dotací III v Karlovarském kraji, které budou zpracovávány nejdéle do září roku 2019.

Odesláním formuláře rovněž zájemce stvrzuje, že byl seznámen, poučen, a že si je vědom svých práv podle výše uvedeného nařízení, a že údaje jsou Karlovarskému kraji poskytovány dobrovolně.

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může žadatel ve lhůtě zpracovávání osobních údajů kdykoli odvolat, kontaktováním Karlovarského kraje jakožto správce osobních údajů.